حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار شد. غرفه‌ی دن پلیمر در این نمایشگاه میزبان حضور صنعتگران و فعالین حوزه‌ی پلیمر بود.

حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
حضور دن پلیمر در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
اسکرول به بالا